• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1401/04/12 ساعت 22:17

    این گزارش فقط درباره #تقلب_کنکور ۱۴۰۰ نیست:

    کار مجلس ساخت یک روندی دائمی است که هرکس تقلب کند و به دانشگاه برسد، دیگر امکان بررسی یا اخراج وجود نداشته‌باشد. متاسفانه رئیس کنونی سنجش هم خواسته مجلس را پذیرفته‌است.

    اطلاعاتی هست که تعدادی از متقلبان فامیل نمایندگان بودند/۲