• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/04/12 ساعت 22:15

    مراسم معارفه «ناصر کنعانی» سخنگوی جدید وزارت امور خارجه و تودیع «سعید خطیب زاده» سخنگوی قبلی دستگاه دیپلماسی کشور برگزار شد
    http://www.isna.ir/news/۱۴۰۱۰۴۱۲۰۸۵۲۴