• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1401/04/12 ساعت 22:17

    «از ۴۰ نفر {متهم به تقلب در #کنکور_سراسری} ۳۸نفر به دانشکده‌های پزشکی و دندان‌پزشکی برگشتند که دستاورد بزرگی برای مردم ایرانشهر است»

    این عین سخنان عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر در مجلس است؛ تاییدیه‌ای محکم بر گزارش اعتماد.

    رئیس سنجش که گزارش را سیاسی خواند چه پاسخی دارد؟/۱