• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1401/04/12 ساعت 22:28

    منابعی در سنجش به ما گفتند که نمایندگان از جمله #محمد_موحد اجازه رسیدیگی به #تقلب_کنکور را ندادند.

    از او پرسیدم مطمئن است که این افراد تقلب نکردند؟

    در پاسخ گفت: «دانشجو می‌گوید گوشی‌ای که من بردم سر کلاس کجاست؟ وقتی کسی اینقدر قرص و محکم حرف می‌زند مطلبش دیگر روشن است»/۳