• بر اساس اظهارات اخیر #فائزه_هاشمی، امشب در کلاب‌هاوس به اطمینان رسیدم او دیگر هیچ مبنا و اصولی ندارد و پیشینه و اعتقادات سیاسی خود را طلاق داده؛ جز وفاداری به بابا.
    امشب با سلطنت‌طلبی مخالفتی نکرد، پذیرای اقدامات براندازان و #رضا_پهلوی شد و گفت که با فعالیت آنان، مخالفتی ندارد.