• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1401/04/12 ساعت 22:37

    چندین تحقیق در این زمینه صورت گرفته است. بطور مشخص در آن روزها تهدید هوایی علیه ناوهای آمریکایی وجود نداشته و صرفا روزهای قبلش چند قایق موتوری ایران به کشتی‌ها نزدیک شده بودند که حتی یکی از تحقیقات مستقل صورت گرفته اشاره دارد که اصولا شرایط در حد تهدید هوایی نبوده