• مانی غفار   Mani_gh@

    1401/04/12 ساعت 22:57

    بابت همه چیز ممنون آقای پین.
    رفتن شما به امارات نشان داد آن ایجنت چقدر تلاش کرد تا میان کادرفنی استقلال دو بهم زنی کند و البته که موفق نبود.
    از شما چیزهای زیادی یاد گرفتم. خوش اخلاقی، فروتنی و البته محجوب بودن از صفات بارز شماست.