• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1401/04/12 ساعت 22:33

    علی باقری،معاون سیاسی وزیرخارجه:

    همان اندازه که حقوق بشر آمریکایی سیاست‌زده است، سیاست جمهوری اسلامی انسان محور و مردم پایه است.

    در منطق حقوق بشر آمریکایی، هیچ انسانی در هیچ شرایطی حرمت و هویت ندارد و تنها چیزی که در حقوق بشر امریکایی اصالت دارد منافع باندهای قدرت و ثروت است