• میلاد منشی پور   MMonshipour@

    1401/04/12 ساعت 22:44

    مفهومی در مدیریت هست به نام Diversity، به این معنی که شرکت‌ها با بکارگیری افراد از نژادها، جنسیت و عقبه‌های فرهنگی و تحصیلی مختلف می‌تونن موجب رشد و شکوفایی بیشتر کسب و کار بشن.
    این موضوع در مقیاس یک کشور هم مصداق پیدا می‌کنه …و ما با تمام سرعت داریم مسیر برعکس رو میریم.