• به همراه جناب #سیداحمد_رسولی‌نژاد با حضور در اداره دادگستری شهرستان #دماوند ضمن گفت‌وگو با قضات، کارکنان و مردم حاضر، طی نشستی با رئیس دادگستری و دادستان دماوند در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به دستگاه قضائی که #مجلس می‌تواند در زمینه تقنینی به رفع آنها کمک کند، برگزار شد.