• داستان یک تجربه عاطفی رو خوندم و فکری ام که چقدر ما زن‌ها شبیه هم هستیم. 🤔