• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1401/04/12 ساعت 22:37

    امروز که محمدطاها داشت از دایناسورهای ایران می‌گفت، گفتم که بعیده در ایران دایناسور بوده باشه که بلافاصله رفت و رفرنسش رو سریع آورد و گفت: یه ذره مطالعه کن و حرفی رو نزن که نمی‌دونی!

    #پدرانه