• یک فصل کامل کنارش دفاع وسط بودم
    حتی قبلش یک بار هم تجربه بازی تو دفاع وسط رو نداشتم
    اما آخر فصل شدیم کمترین گل خورده تاریخ باشگاه پرسپولیس …
    سید جلال حسینی از فوتبال خداحافظی کرد.