• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1401/04/12 ساعت 22:13

  زمان و مکان مذاکرات در حال نهایی‌سازی است

  باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران:

  مذاکرات در دوحه در یک چارچوبی که از قبل تعیین شده بود، شکل گرفت

  ادامه گفت‌وگوها براساس توافقی است که بین ما و طرف مقابل که به طور مشخص آقای مورا است، ادامه دارد

  #JCPOA
  http://tn.ai/۲۷۳۸۳۴۴