• شرکت ملی پست ایران   iranpostCO@

    1401/04/12 ساعت 22:48

    با توجه به آلودگی هوا و تعطیلی فردا در ادارات دولتی دراستانهای تهران و البرز به اطلاع می‌رساند تمامی واحدهای توزیع، آماده سازی، تجزیه ومبادلات ورهسپاری شبکه پست با ظرفیت کامل نیروی انسانی در این استانها فعال است.همچنین دفاتر پستی قبول با برقراری کشیک فعالیت خود را ادامه می‌دهند.