• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/04/12 ساعت 22:12

    رئیسی: شبهات مطرح شده درباره #کنکور بررسی شود

    کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است

    نباید اجازه دهیم هیچ خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود