• ادارات تهران فردا به علت آلودگی هوا تعطیل است اما بانک‌ها و بورس فعال خواهند بود. احتمالا دستگاه تنفسی کارکنان بانک‌ها و بورس قابلیت ویژه‌تری نسبت به سایرین دارد که حتی در زمان گرد و خاک باید در محل کار حاضر شوند.

    پی‌نوشت: بانکی‌ها در زمان تعطیلی سایرین، شاکی می‌شوند.

    #خاک‌شش