• ملیحه حسینی   malihehosseini@

    1401/04/12 ساعت 22:30

    یه صندل خیلی خوشگل دیدم ۱۲۹ هزار تومن، پای صندوق موقع حساب کردن فهمیدم یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومنه، دوباره بهش نگاه کردم دیدم خیلی هم زشته. پس بردم گذاشتم سرجاش🫠