• حسام مقصودلو   maghsoudloo@

    1401/04/12 ساعت 22:58

    دوباره تعطیلی حاصل از ورود گرد و خاک و فعال‌شدن خاک‌شش‌های صنعت بانک، بورس و بیمه!