• محمدحسین آجورلو   mhajorlo@

    1397/04/19 ساعت 12:35

    تهران من از تو هیچ نمی‌خواهم، جز تکه پاره‌های گریبانم
    نوستالژیای مرگ مکرر را تزریق کن دوباره پریشانم

    تهران دلت همیشه غبارآلود، رویای سنگ‌خیز تو وهم‌آلود
    پهلویِ پهنه‌های تو خون‌آلود، پس یا بمیر یا که بمیرانم